Handel og kontor Forbund 1 merke er lagt til i samlingen

Da er er et merke/pin fra HK forbund 1 lagt til i samlingen. Forbund 1 var et forsøk på å danne et stort LO forbund innen service. Det var seks forbund, fem i LO og ett utenfor, hadde en intensjonsavtale om å slå seg sammen. De seks forbundene befant seg innen service, samferdsel og kommunikasjon, og var: Handel og Kontor i Norge (HK), Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF),  Norsk Jernbaneforbund (NJF), Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom), Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Forbundet ble forsøkt etablert i 2003 og endelig skrinlagt i 2013. Som vi kjenner til valgte HRAF seg tilslutt Fellesforbundet og de andre ble ikke enige eller fikk ikke egen organisasjon med på forsøket på et nytt storforbund.

HK (Forbund 1 ) Pin fra 2004 da 5 LO forbund ville slå seg sammen

HK (Forbund 1 ) Pin fra 2004 da 5 LO forbund ville slå seg sammen

4 bilder av Norsk Folkehjelp merker er lagt til samlingen

Da er 4 bilder av Norsk Folkehjelp merker lagt til samlingen. Merkene ligger i samlingen til Aksel Rigmund Hjelland.

Merkene viser ett tidlig logomerke der Folkehjelp er skrevet med bindestrek (Folke-hjelp) antagelig fra 50 tallet, ett merke med underteksten trygghet helse og trivsel og dette merker er fra 70/80 tallet. Til slutt er det en pin som ar laget av Oslo og Akershus distrikt fra tidlig 90 tall. Denne siste kommer i to versjoner en som er nummerert fra 1 til 100 og resten er unummerert. Helt til slutt er det en pin som ble laget til og benyttet under TV-aksjonen i 2011 som gikk til Norsk Folkehjelp. Hele samlingen av Norsk Folkehjelp merker kan du se her!

Norsk Folkehjelp nål ( ligger i samlingen til Aksel Rigmund Hjelland)

Norsk Folkehjelp nål ( ligger i samlingen til Aksel Rigmund Hjelland)

Norsk Folkehjelp nål ( ligger i samlingen til Aksel Rigmund Hjelland)

Norsk Folkehjelp nål ( ligger i samlingen til Aksel Rigmund Hjelland)

Norsk Folkehjelp pin fra Oslo og Akershus fra 90 tallet ( ligger i samlingen til Aksel Rigmund Hjelland)

Norsk Folkehjelp pin fra Oslo og Akershus fra 90 tallet ( ligger i samlingen til Aksel Rigmund Hjelland)

Norsk Folkehjelp TV-aksjonen pin fra 2011 (ligger i samlingen til Aksel Rigmund Hjelland)

Norsk Folkehjelp TV-aksjonen pin fra 2011 (ligger i samlingen til Aksel Rigmund Hjelland)

Merke.org en side for deg som er opptatt av merker!

Dette er en side som tar for seg merker utgitt av Arbeiderbevegelsen i Norge. Målet er å samle og fotografere og legge ut så mye som mulig av nålene,merkene og pin som er laget i Arbeiderbevegelsen.

Siden har kommet i stand for de det ingen steder er mulig å se alle disse merkene samlet, så da forsøker jeg med dette nettstedet.

Hvis du har merker som du ønsker å donere så kan du ta kontakt på e-post: merke(a)merke.org.

Merker fra samlingen som det kun finnes ett av vil ikke bli solgt eller byttet bort, merker som det er flere av vil kunne byttes bort i mot merker som ikke er i samlingen. Samlingen vil ved riktig anledning bli donert bort et riktig sted. eks Arbeiderbevegelsen arkiv!