Jubileums nål fra markeringen av Norsk Arbeidsmannsforbund 125 år i 2020 er lagt til samlingen!

Norsk Arbeidsmannsforbund 125 års jubileumsmerke fra 2020

Norsk Arbeidsmannsforbund 125 års jubileumsmerke fra 2020

I 1895, nærmere bestemt 13. april det året ble forløperen til Arbeidsmannsforbundet etablert under navnet Det norske vei- og jernbanearbeiderforbund. Senere i 1900 så tok man navnet Norsk Arbeidsmansforbund.

Forbundet er et av de eldste i Norge bare slått av forløperen til Norsk Grafisk Forbund (Nå del av Fellesforbundet) som starte opp i 1885. Forbundet har imidlertid vært fødselshjelper til mange andre LO forbund som startet opp under NAF organisering og senere etter hvert som samfunnet ble mer spesialisert, gikk ut og dannet andre forbund.

I 2020 feiret forbundet 125 år og her er merket som ble benyttet til denne feiringen!

Norsk Arbeidsmannsforbund 100 års merke

Norsk Arbeidsmannsforbund 100 års merke

 

Da har 2 nye merker fra Bærum Stein jord og sementarbeiderforening havnet inn i samlingen

Bærum Stein jord og sementarbeiderforening m/krans

Bærum Stein jord og sementarbeiderforening m/krans

Et merke er et tradisjonelt merke med krans og det andre er uten krans og med en påskrift med 2 datoer. Utover dette har jeg ikke så mye informasjon om denne foreningen, men merkene ligger nå her.

Bærum Stein jord og sementarbeiderforening

Bærum Stein jord og sementarbeiderforening

Norsk Kommuneforbund – Tenk Miljø merke lagt til i samlingen!

Norsk Kommuneforbund pin -Tenk miljø

Norsk Kommuneforbund pin -Tenk miljø

Da har et merkes som sier «Tenk Miljø» utgitt av Norsk Kommuneforbund blitt lagt til i samlingen. Merket er fra før 2003, når Fagforbundet ble etablert. Men om det er fra 80 tallet 90 tallet eller 2000 tallet er usikkert.

Merket kan ha en kobling til forbundets lange samarbeide med Norges Naturvernforbund. I 1995 utgav Norges Naturvernforbund og Norsk Kommuneforbund en bok med tittelen: Den lille grønne, medlemmenes håndbok for bedre miljøvern i kommunene.

 

 

Norge stemte Nei til EU medlemskap for 26 år siden her er merkene fra Ja og Nei siden i AP

Arbeiderpartiet Nei siden Sosialdemokrater mot EU 1994

Arbeiderpartiet Nei siden Sosialdemokrater mot EU 1994

I dag (28.november) er det 26 år siden Norge sist i en folkeavstemning (1994) stemte nei til EU medlemskap. I den anledning viser jeg frem Ja og Nei siden i Arbeiderpartiet sine merker som ble benyttet den gangen. Arbeiderpartiet var et JA parti med en stor side med Nei Folk. Ja siden organiserte seg stort sette i eget parti og hadde hovedsakelig kontakt med Europabevegelsen og Nei siden organiserte seg i et nettverk som het Sosialdemokrater mot EU (SME) og disse hadde kontakt med flere forskjellige andre nei organisasjoner og nei siden i fagbevegelsen.

Norge stemte Nei til EU medlemskap 28.november 1994 og SME ble avviklet etter folkeavstemningen.

Lengre ned kan du se merkene fra 1972 kampen!

Arbeiderpartiet EU pin ja siden 1994

Arbeiderpartiet EU pin ja siden 1994

 

Dette er tilsvarende merker som ble benyttet i Arbeiderpartiet frem mot folkeavstemningen 24. og 25. september 1972. Nei siden i Arbeiderpartiet organiserte seg da i Arbeiderbevegelsens informasjonskomite mot EEC (AIK).  Som kjent stemte Norge da også Nei til medlemskap i EEC/EF.

AUF/AIK button fra tidlig 70 tall (Demokrati i hverdagen ble også benyttet på 1 mai merker i 70 og 71) (Gitt av Hans Jørgen Raastad)

AUF/AIK button fra tidlig 70 tall (Demokrati i hverdagen symbolet ble også benyttet på 1 mai merker i 70 og 71) (Gitt av Hans Jørgen Raastad)

Pins fra 10 mai 008

Arbeiderpartiet Ja merke fra EF kampen i 1972

Valgkamp nål fra Rød Valgallianse (RV) er lagt til samlingen

Valgmerke fra Rød Valgallianse RV. RV er i dag en del av partiet Rødt!

Valgmerke fra Rød Valgallianse RV. RV er i dag en del av partiet Rødt!

Da er en nål fra partiet Rød Valgallianse (RV) lagt til samlingen. RV var et norsk politisk parti fra 1973 til 2007. I  mars 2007 ble RV nedlagt, da de gikk sammen med Arbeidernes Kommunistparti (AKP), Rød Ungdom og partiløse og  etablerte partiet Rødt.

Rødt pin

Rødt pin

Variant av logomerket til Norsk Grafisk Forbund lagt inn i samlingen

Norsk Grafisk forbund (Gikk i 2006 inn i Fellesforbundet)

Norsk Grafisk forbund (Gikk i 2006 inn i Fellesforbundet)

Variant av det siste logomerket til Norsk Grafisk Forbund. Merket har sort n og gf i sølv på rød bakgrunn. Det fines et lignende merke i samlingen og det har gull bakgrunn med sort n og rød gf.

Merket for 25 års medlemskap i forbundet er i sølv med innfelte bokstaver uten farge.

Norsk Grafisk Forbund gikk i 2006 inn i Fellesforbundet.

Norsk Grafisk Forbund merke for 25 års medlemskap i sølv.

Norsk Grafisk Forbund merke for 25 års medlemskap i sølv.

Norsk Grafisk forbund

Norsk Grafisk forbund Gikk i 2006 inn i Fellesforbundet

To landsmøte pins fra Norsk Kommuneforbund er lagt inn i samlingen

Norsk Kommuneforbund Landsmøte 1994 pin

Norsk Kommuneforbund Landsmøte 1994 pin

Da er 2 Norsk Kommuneforbund pins fra Landsmøtene i 1994 og 2002 lagt inn i samlingen. Fra tidligere lå Landsmøte merket fra 1970 og landsmøte pins fra 1998 i samlingen.

Norsk Kommuneforbund er et tidligere fagforbund som i dag heter Fagforbundet. Det ble etablert i 1920 som Norsk Kommunearbeiderforbund. Navnet Norsk Kommuneforbund kom i 1923. I juni 2003 skiftet man navn til Fagforbundet i forbindelse med at man slo seg sammen med Norsk Helse og Sosialforbund.

Så landsmøte pinsen fra 2002 er det siste ordinære landsmøtet i forbundet, før man slo seg sammen og skiftet navn.

Norsk Kommuneforbund Landsmøte 2002 pin

Norsk Kommuneforbund Landsmøte 2002 pin

fagforbundet-016

Norsk Kommuneforbund 50 år Landsmøte 1970

fagforbundet-008

Norsk Kommuneforbund Landsmøte 1998

Merke fra Stavanger Stein- Jord og Cementarbeider forening lagt til i samlingen

Nål for 25 års medlemskap i Satavanger Stein - Jord og Cementarbeiderforening. Nå en del av Fellesforbundet avd 730.

Nål for 25 års medlemskap i Stavanger Stein – Jord og Cementarbeiderforening. Nå en del av Fellesforbundet avd 730.

Da har et merke for 25 års medlemskap i Stavanger Stein- Jord og Cementarbeider forening blitt lagt til i samlingen. Foreningen som ble dannet i 1908 er nå en del av Fellesforbundet avdeling 730 i Stavanger.

Gullnål fra Norsk Styrmannsforening er lagt til i samlingen

Nål fra Norsk Styrmannsforbund (sannsynligvis for 25 års medlemskap siden nålen er i gull (585)

Nål fra Norsk Styrmannsforening (sannsynligvis for 25 års medlemskap siden nålen er i gull (585)

Da er en gull nål (585) fra Norsk Styrmannsforening havnet inn i samlingen. Forbundet ble dannet i 1910 gikk sammen med Norges Skibsførerforbund og dannet Norsk Sjøoffisersforbund i 1995. Norsk Sjøoffisersforbund ble i 2017 medlem i LO

Gullnålen fra Norsk Styrmannsforening er etter all sannsynlighet en nål som ble gitt til medlemmer med lang fartstid i forbundet. Jeg vet ikke, men jeg tipper for 25 års medlemskap alternativt utmerkelse for tillitsvalgte med lang og tro tjeneste i forbundet.

I samlingen ligger det nå 3 merker fra Norsk Styrmannsforbund.

Norsk Styrmannsforbund dannet 1910 (gikk inn i Norsk Sjøoffisersforbund 1995)

Norsk Styrmannsforening dannet 1910 (gikk inn i Norsk Sjøoffisersforbund 1995)

Norsk Styrmannsforbund dannet 1910 (gikk inn i Norsk Sjøoffisersforbund 1995)

Norsk Styrmannsforening dannet 1910 (gikk inn i Norsk Sjøoffisersforbund 1995)