Om siden

Jeg som lager denne siden er engasjert i mange sider av Arbeiderbevegelsen. Jeg jobber i Norsk Folkehjelp, har vært fagorganisert hele livet og har vært lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Er støtte medlem i AUF fortsatt!

Dette er en side som tar for seg merker utgitt av Arbeiderbevegelsen i Norge. Målet er å samle og fotografere og legge ut så mye som mulig av nålene, merkene og pin som er laget i Arbeiderbevegelsen.

Siden har kommet i stand med den enkle bakgrunnn at det ikke finnes noen steder der dette er samlet og synlig på nettet i dag, så da forsøker jeg med dette nettstedet.

Hvis du har merker som du ønsker å donere eller som du tillater å ta bli tatt bilde av og lagt ut på siden, så kan du ta kontakt. Merke(a)merke.org

Merker fra samlingen som det kun finnes ett av vil ikke bli solgt eller byttet bort, merker som det er flere av vil kunne byttes bort i mot merker som ikke er i samlingen. Samlingen vil ved riktig anledning bli donert bort til riktig sted. eks Arbeiderbevegelsen arkiv!

Målsetting med samlingen av merker, nåler og pins fra Arbeiderbevegelsen

Skaffe tilveie så mange som mulig av Arbeiderbevegelsens merker, nåler og pins. Helst fysisk merke til egen samling, men alternativt bilde av merke som ligger i noen annens samling. Alle merkene sortert innenfor følgende kategorier.

1.mai merker

  1. Skaffe alle merker fra 1946 frem til dd. (prioritert) ( Målet er oppnådd)
  2. Skaffe så mange av merkene som er mulig å finne fra 1892 til 1940

LO

  1. Skaffe til veie så mange av merkene LO/AFL har utgitt. Herunder logo merker, kongressmerker og jubileumsmerker mm. (prioritert)

LO Forbundene

  1. Skaffe til veie logomerke, 25 års medlemskaps merke, og hvis mulig 40 års medlemsmerke fra alle nå værende og tidligere forbund i LO. (prioritert)
  2. Skaffe tilveie alle jubileumsmerker utgitt av nåværende eller tidligere LO forbund
  3. Skaffe til veie merker som knyttes opp til foreninger under de enkelte forbundene

Arbeiderpartiet og AUF

  1. Skaffe til veie så mange av merkene AP/AUF har utgitt. Herunder logo merker, landsmøtemerker, jubileumsmerker og valgkampmerker mm. (prioritert)

Norsk Folkehjelp

  1. Skaffe til veie så mange av merkene NF har utgitt. Herunder logo merker, jubileumsmerker og kampanjemerker mm. (prioritert)

 

Andre organisasjoner i Arbeiderbevegelsen

  1. Skaffe til veie så mange av merkene som er utgitt. Herunder logo merker, jubileumsmerker og valgkampmerker mm.