LO og Forbundsmerker

Her finner du merker som er utgitt av LO eller Forbund.

LO merker

Forbundsmerker

Handel og Kontor

Fellesforbundet

Fagforbundet

Postkom

Industri Energi

EL og IT Forbundet

Norsk Transportarbeider Forbund

Norsk Jernbaneforbund

FLT

Lokmotivmannsforbundet

Norsk Sjømannsforbund / Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund – NNN