Flere bilder av merker er lagt til i samlingen

Norsk Skotøyarbeiderforbund stiftet i 1890, gikk inn i Bekledningsarbeiderforbundet i 1969. (Nålen ligger i samlingen til Ralf Stahlke)

Norsk Skotøyarbeiderforbund stiftet i 1890, gikk inn i Bekledningsarbeiderforbundet i 1969. (Nålen ligger i samlingen til Ralf Stahlke)

Da har bilder av 8 nye merker blitt lagt til i samlingen. Dette er merker som Ralf Stahlke har i sin samling og som han har latt meg avbilde og legge ut på denne siden. Det er blant annet merke fra Norsk Skotøyarbeiderforbund som i 1969 gikk inn i Norsk Beklednings arbeiderforbund og merke fra Norsk Stuert og Kokkeforbund som i 1933 dannet Norsk Sjømannsforbund. Det er også originale LO kartell merker, fra Industri og Service som ble etablert 1996 og lagt ned i 2004.

Norsk Stuert og kokkeforbunds nål etablert i 1924 gikk i 1933 inn i Sjømannsforbundet (merke ligger i Ralf Stahalke)

Norsk Stuert og kokkeforbunds nål etablert i 1924 gikk i 1933 inn i Sjømannsforbundet (merke ligger i Ralf Stahlke)

Kartell pin LO Industri etablert 1996 nedlagt i 2004 (merke ligger i samlingen til Ralf Stahalke)

Kartell pin LO Industri etablert 1996 nedlagt i 2004 (merke ligger i samlingen til Ralf Stahlke)

Kartell pin LO Service etablert 1996 nedlagt i 2004 (merke ligger i samlingen til Ralf Stahalke)

Kartell pin LO Service etablert 1996 nedlagt i 2004 (merke ligger i samlingen til Ralf Stahlke)

Legg igjen en kommentar