Eldre Papir nålemerke fra Arbeidernes Avholdslandslag (AAL) er lagt til i samlingen

AAL 1936

Da er et papir nålemerke fra Arbeidernes Avholdslandslag merket 1936 lagt til i samlingen. Merket er fra en norsk svensk samling i Trollhättan i Sverige.

Arbeidernes Avholdslandslag ble opprettet i 1932 og Martin Tranmæl, en av kjempene innen arbeiderbevegelsen, var en av ildsjelene bak opprettelsen av Arbeidernes Edruskapsforbund (da Arbeidernes Avholdslandslag) – i dag heter forbundet AEF Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund, uten avholdskrav, men basert på en edruelig livsstil.

Legg igjen en kommentar