Nål fra Longyearbyen AUL er lagt til i samlingen

Longyearbyen AUL nål i sølv  (Arbeiderungdomslag var navn i bruk fra 30 til 50 tallet)

Longyearbyen AUL nål i sølv (Arbeiderungdomslag var navn i bruk fra 20 til 70 tallet)

Da er et nytt merke lagt til i samlingen av AUF merker. Denne gangen er det en AUL nål i sølv fra Longyearbyen på Svalbard som har dukket opp. I dag heter alle lokallagene til AUF – AUF lag, men i tidligere tider het de Arbeiderungdomslag (AUL). Dette var en betegnelse som startet opp i slutten av 20 tallet og som varte til slutten på 70 tallet. Det finnes mange gamle faner der AUF lagene fortsatt heter Arbeiderungdomslag.

Jeg har ikke i min tid som AUF eller Arbeiderparti medlem tidligere eid eller sett en slik nål, så det er artig å ha fått tak i en nå. Den er laget av Karat A/S som lagde de fleste nålene til arbeiderbevegelsen.