Arbeiderblad skrupin har havnet inn i samlingen

Arbeiderblad Nål/skrupin - Organ for Det norske Arbeiderparti fra 1887 til 1991

Arbeiderblad Nål/skrupin – Organ for Det norske Arbeiderparti fra 1887 til 1991

Da er et nytt merke fra Arbeiderbladet lagt til i samlingen. Det gjelder et mini merke av typen skrupin.

Arbeiderbladet var i perioden 1887 til 1991 Arbeiderpartiets skriftlige organ/Avis. Arbeiderbladet eller senere Dagsavisen er en avis som blir utgitt i Oslo. Avisa kom ut første gang under navnet Vort Arbeide i 11. mai 1884, og var utgitt og eid av Christian Holtermann Knudsen, med undertittel Organ for Arbeidernes Interesser. 1. april 1885 gav Knudsen avisa til Den Socialdemokratiske Forening. I 1887 ble avisa organ for det nystiftede partiet Det norske Arbeiderparti. Arbeiderbladet hadde lenge rollen som den ledende avisa innenfor arbeiderbevegelsen, både som meningsbærer og i størrelse. Arbeiderpartiet eide avisa fram til 1991, da den ble overtatt av A-pressen. (Wikipedia)

Arbeiderblad nål - Organ for det nystiftede partiet Det norske Arbeiderparti fra 1887 til 1991 Nålen er gitt av Ivar Leveraas

Arbeiderblad nål – Organ for det nystiftede partiet Det norske Arbeiderparti fra 1887 til 1991 Nålen er gitt av Ivar Leveraas

Arbeiderblad nål - Organ for det nystiftede partiet Det norske Arbeiderparti fra 1887 til 1991 Nålen er gitt av Ivar Leveraas

Arbeiderblad nål – Organ for det nystiftede partiet Det norske Arbeiderparti fra 1887 til 1991 Nålen er gitt av Ivar Leveraas