Da har to eldre Landsbanken nålemerker havnet inn i samlingen

Landsbanken nålemerker m/krans fra 80 tallet

Landsbanken nålemerke m/krans fra 80 tallet

Da har to nålemerker fra Landsbanken kommet inn i samlingen. Sannsynligvis er disse fra perioden 1968 til 1997 da banken het landsbanken. Jeg tror også at dette er merker som har vært brukt av ansatte i banken. Det ene merke har en enkel firkantet form, mens det andre har en annen utforming med en krans rundt logoen. Tidsmessig vil jeg nok tro at vi er tidlig på 80 tallet. Dette er logoen som ble benyttet fram til man skiftet til Hestehov logoen.

Landsbanken var en tidligere norsk forretningsbank som ble stiftet 1898 under navnet Totalistenes Aktiebank. Skiftet navn i 1902 til Kristiania Ørebank og senere i 1918 Kristiania og Oplands Vekselbank. LO fikk i 1920 aksjemajoriteten, og banken skiftet i 1926 navn til Arbeidernes Landsbank og 1968 til Landsbanken. Banken forvaltet bl.a. midler tilhørende LO og forbund. Landsbanken ble i 1997 slått sammen med Samvirke forsikring til Vår bank og forsikring. Dette selskapet ble i 2000 overtatt av Sparebank 1. LO/forbund har omlag 10 prosent eierandel i Sparebank 1 i dag.

Se alle merkene i samlingen!

Landsbanken nålemerke fra 80 tallet

Landsbanken nålemerke fra 80 tallet

Landsbanken pin

Landsbanken pin

Vår bank og forsikring dannet i 1997 gjennom sammenslutning av Landsbanken og Samvirke forsikring solgt til Sparebanken 2000

Vår bank og forsikring dannet i 1997 gjennom sammenslutning av Landsbanken og Samvirke forsikring solgt til Sparebanken 2000

Landsbanken pin har havnet inn i samlingen!

Landsbanken pin

Landsbanken pin

Da har en Landsbanken pin kommet inn i samlingen. Sannsynligvis en pin som er fra slutten av 90 tallet, rett før sammenslåingen med Samvirke Forsikring.

Landsbanken var en tidligere norsk forretningsbank som ble stiftet 1898 under navnet Totalistenes Aktiebank. Skiftet navn i 1902 til Kristiania Ørebank og senere i 1918 Kristiania og Oplands Vekselbank. LO fikk i 1920 aksjemajoriteten, og banken skiftet i 1926 navn til Arbeidernes Landsbank og 1968 til Landsbanken. Banken forvaltet bl.a. midler tilhørende LO og forbund. Landsbanken ble i 1997 slått sammen med Samvirke forsikring til Vår bank og forsikring. Dette selskapet ble i 2000 overtatt av Sparebank 1. LO/forbund har omlag 10 prosent eierandel i Sparebank 1 i dag.

EEC samvirke 002

Samvirke forsikring etablert 1921 eid av LO gikk inn i Vår bank og forsikring i 1997 ( Gitt av Hans Jørgen Raastad)

Vår bank og forsikring dannet i 1997 gjennom sammenslutning av Landsbanken og Samvirke forsikring solgt til Sparebanken 2000

Vår bank og forsikring dannet i 1997 gjennom sammenslutning av Landsbanken og Samvirke forsikring solgt til Sparebanken 2000