Da er et 25 års merke fra Norges befalsforbund (forløperen til Norges offisersforbund) lagt til i samlingen.

Logo nål for 25 års medlemskap i Norges befalsforbund og er forløperen til Norsk Offisersforbund

Logo nål for 25 års medlemskap i Norges befalsforbund og er forløperen til Norsk Offisersforbund

Dette er et 25 års merke/nål som forbundet delte ut til medlemmer som hadde vært medlemmer i 25 år. Forbundet fikk navnet Norges befalsforbund i 1978. Dette skjedde igjennom en sammenslåing av Norges Befalslag og Luftforsvarets Befalsforbund og forbundet hadde dette navnet frem til 1986, da dagens navn Norges offisersforbund ble tatt i bruk.

IMG_0440 (2)

Nålemerke fra Luftforsvarets Befalsforbund er lagt til i samlingen!

LBF 009

Da er et merke fra Luftforsvarets Befalsforbund stiftet 1956 lagt til i samlingen. Dette er forløperen til Norges Befalsforbund som senere skiftet navn til Norges offisersforbund. Dette er et vanlig logomerke/nålemerke som forbundet delte ut til medlemmer. Forbundet fikk navnet i 1956 og senere i gjennom en sammenslåing av Norges Befalslag og Luftforsvarets Befalsforbund i 1978 dannet man Norges Befalsforbund som i 1986 tok dagens navn Norges offisersforbund.

Logo nål for Norgesbefalslag etablert 7/2 1896 og er forløperen til Norsk Offisersforbund

Logo nål for Norgesbefalslag (Navngitt i 1930) etablert 7/2 1896 og er forløperen til Norsk Offisersforbund

Logo nål for 40 års medlemskap i Norgesbefalsforbund og er forløperen til Norsk Offisersforbund

Logo nål for 40 års medlemskap i Norgesbefalsforbund og er forløperen til Norsk Offisersforbund

Nålemerke fra Norges befalsforbund lagt til i samlingen.

Nål for Norgesbefalsforbund fikk navnet i 1956 skiftet navn til Norsk Offisersforbund i 1986

Nål for Norgesbefalsforbund fikk navnet i 1956 skiftet navn til Norsk Offisersforbund i 1986

Da er et merke fra Norges befalsforbund (forløperen til Norges offisersforbund) lagt til i samlingen. Dette er et vanlig logomerke som forbundet delte ut til medlemmer. Forbundet fikk navnet i 1978, gjennom en sammenslåing av Norges Befalslag og Luftforsvarets Befalsforbund og hadde dette frem til 1986 da dagens navn Norges offisersforbund ble tatt i bruk.