AUF merke i papir med teksten «Marsjer med oss» er lagt til i samlingen!

Eldre papir merke fra AUF med teksten "Marsjer med oss"

Eldre papir merke fra AUF med teksten «Marsjer med oss»

Da er et eldre AUF papirmerke med teksten «Marsjer med oss» lagt til i samlingen. Dette merket har jeg ingen kunnskap om og kan ikke si så mye om annet at det er av papir at det er fra AUF og at det er gammelt. Har på Digitalt museum sett at slagordet figurerer på en fane fra Centrum Arbeiderungdomslag fra 1917. Etter å ha konferert med Ivar Leveraas som kikket i noen bøker, kan man konstatere at dette er fra omlag 1937 da dette slagordet var i bruk.