Valgkamp nål fra Rød Valgallianse (RV) er lagt til samlingen

Valgmerke fra Rød Valgallianse RV. RV er i dag en del av partiet Rødt!

Valgmerke fra Rød Valgallianse RV. RV er i dag en del av partiet Rødt!

Da er en nål fra partiet Rød Valgallianse (RV) lagt til samlingen. RV var et norsk politisk parti fra 1973 til 2007. I  mars 2007 ble RV nedlagt, da de gikk sammen med Arbeidernes Kommunistparti (AKP), Rød Ungdom og partiløse og  etablerte partiet Rødt.

Rødt pin

Rødt pin