Gamle Handel og Kontor nåler er lagt til samlingen

Dette er en tidlig logo til Handel og kontor eller som da het «Norges handels- og kontorfunksjonærers forbund». De tre nålene er en vanlig jakke nål med tverrstil nål, en 25 års nål med tverrstil nål og det er en nål med den tidligere logoen, men det nye navnet Handel og kontor.

Forløperen til forbundet het «Den Underordnede Handelsstands Landsforbund i Kristiania», Det nye forbundet fikk navnet «Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund», og fikk sitt nåværende navn (Handel og kontor i 1977. I mai 2016 skifter forbundet logo til en mer moderne uttrykksform. Det kan vi komme tilbake til senere, men her er de tre tidlige nålene.

Norges Handels og kontor forbund første logo Nå handel og kontor

Norges Handels og kontor forbund første logo Nå handel og kontor

Norges Handels og kontor forbund 25 års nålemerke

Norges Handels og kontor forbund 25 års nålemerke

Handel og Kontor nålemerke tidlig logo nål

Handel og Kontor nålemerke tidlig logo nål

Legg igjen en kommentar