Handel og Kontors «nye» 25 års merke er lagt til i samlingen

Handel og kontor jakkepin 25 år

Handel og kontor jakkepin 25 år

Handel og Kontor skiftet logo i 2016 og når man skifter logo så gjelder det hele serien av merker forbundet har. Alle medlemmer som har vært medlem i forbundet i 25 år får et eget merke som markerer dette. Jeg har selv fått 25 års merket i den tidligere versjonen, men nå har også det nye 25 års merket havnet inn i samlingen.

IMG_5925 (2)

Handel og kontor jakkepin 25 år

Handel og kontor jakkepin 25 år

Handel og kontor 25 års nål

Handel og kontor 25 års nål

Norges Handels og kontor forbund 25 års nålemerke

Norges Handels og kontor forbund 25 års nålemerke

Nytt sjeldent Handel og kontor merke fra 1925-1926 lagt til samlingen

Norges Handels og Kontorfunktionærers forbund Jakke nål i sølv 1925-1926 (Tidlig logo for Handel og Kontor)

Norges Handels og Kontorfunktionærers forbund Jakke nål i sølv 1925-1926 (Tidlig logo for Handel og Kontor)

Jeg har tidligere sikret at to merker med gamle historiske logoer for Handel og Kontor (HK) er lagt til samlingen. Merkene er Norges Underordnede Handelstands Landsforbund 1909-1921 og Norges Handels funksjonærers forbund 1921-1925. (begge merkene er i sølv)

Nå har et nytt sølvmerke dukket opp og det har store likheter med merket som ble benyttet fra 1921 til 1925, men det har bokstavene NHKF. Merket er nok derfor ett som ble brukt i overgangen fra Norges Handels funksjonærers forbund (NHF) til Norges Handels- og Kontorfunksjonærers forbund (NHKF) når man skiftet navn i 1925.

Jeg har flere merker fra Norges Handels- og Kontorfunksjonærers forbund (NHKF), men disse har emaljering og er i farger, samt at de har en litt enklere utforming. Disse er derfor av litt nyere dato, selv om de er gamle. Det nye merket er derfor et viktig merke å få med i samlingen, slik at helheten av Handel og kontors merker kan vises.

Historisk så er det nå ett merke som mangler i samlingen og det er Forløperen til forbundet, som het «Den Underordnede Handelsstands Landsforbund i Kristiania».

1908-1909    Den Underordnede Handelsstands Landsforbund i Kristiania (Har ikke dette merket og logo ukjent for meg. Usikker på om det finnes?)

1909-1921    Norges Underordnede Handelsstands Landsforbund NUHL (Merkur)

1921-1925    Norges Handelsfunksjonærersforbund NHF (Merkur)

1925-1977    Norges Handels- og Kontorfunksjonærers forbund NHKF (Merkur)

1977-1993    Handel og Kontor i Norge HK (Merkur)

1993-2016    Handel og kontor i Norge (men nå med bokstavene HK med rød bakgrunn)

2016-dd.      Handel og kontor i Norge (Logo skifte til sirkel med halvsirkler rundt)

Hele samlingen av alle merker fra arbeiderbevegelsen kan sees her på denne lenken

Norges Underordnede Handelstands Landsforbund 1909-1921 (Tidlig logo for Handel og Kontor)

Norges Underordnede Handelstands Landsforbund 1909-1921(Tidlig logo for Handel og Kontor)

Norges Handels funktionæreres forbund 1921-1925 (Tidlig logo for Handel og Kontor)

Norges Handels funktionæreres forbund 1921-1925 (Tidlig logo for Handel og Kontor)

 

IMG_0556 (2) IMG_0563 (2)

Nordisk HK merke lagt til i samlingen

Nordiska hovedstadskonferensen i Helsingfors 1983. Dette var den 14:e konferansen. På merket finns de svenske, danske, norske og finske HK forbundsemblemene. Merket er gitt av Ove Theliander

Nordiska hovedstadskonferensen i Helsingfors 1983. Dette var den 14:e konferansen. På merket finns de svenske, danske, norske og finske HK forbundsemblemene. Merket er gitt av Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg

Dette merket er fra den Nordiska hovedstadskonferensen i Helsingfors 1983. Dette var den 14:e konferansen. På merket finns de svenske, danske, norske og finske forbundsemblemene. I Norge heter det HK Handel og Kontor I Danmark heter det Handels- og Kontorfunksjonærenes Forbund. I Finland heter det Handelsbranschens foreståndarforbund. I Sverige heter det handels.

Merket er gitt av Arbetarrörelsens Minnesbibliotek i Göteborg

Nytt merke fra Handel og Kontor lagt til i samlingen

Handel og kontor merke ukjent opphav og år

Handel og kontor merke ukjent opphav og år

Da har et nytt merke fra Handel og Kontor (HK) blitt lagt til i samlingen. Desverre er dette merket ukjent og jeg har ikke funnet noen informasjon om det. Fra tidligere har jeg et merke som er ganskel likt men som er mer jubilant lingnende utgave. Hvis du har info om merkene send noen ord til merke@merke.org

Handel og kontor merke ukjent opphav og år

Handel og kontor merke ukjent opphav og år

Handel og kontor Forbund 1 merke er lagt til i samlingen

Da er er et merke/pin fra HK forbund 1 lagt til i samlingen. Forbund 1 var et forsøk på å danne et stort LO forbund innen service. Det var seks forbund, fem i LO og ett utenfor, hadde en intensjonsavtale om å slå seg sammen. De seks forbundene befant seg innen service, samferdsel og kommunikasjon, og var: Handel og Kontor i Norge (HK), Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF),  Norsk Jernbaneforbund (NJF), Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom), Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Forbundet ble forsøkt etablert i 2003 og endelig skrinlagt i 2013. Som vi kjenner til valgte HRAF seg tilslutt Fellesforbundet og de andre ble ikke enige eller fikk ikke egen organisasjon med på forsøket på et nytt storforbund.

HK (Forbund 1 ) Pin fra 2004 da 5 LO forbund ville slå seg sammen

HK (Forbund 1 ) Pin fra 2004 da 5 LO forbund ville slå seg sammen

Da er bilder av flere AIF merker lagt til i samlingen! Her representert ved skimerket fra Handels og Kontorfunksjonærenes Idrettslag

handels-og-kontorfunksjonaerenes-idrettslag

handels-og-kontorfunksjonaerenes-idrettslag

Da har jeg fått over sendt bilder av flere AIF merker og de presenteres her på sidene. Et eksempel på slike merker er Handel og Kontor sitt skimerke. Vel det heter faktisk Handels og Kontorfunksjonærenes Idrettslag og har gjenkjennelige trekk fra selve logo merkene til forbundet fra før andre verdenskrig. Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) var et idrettsforbund som eksisterte mellom 1924 og 1946, da de gikk inn i Norges Idrettsforbund.

Se alle merkene som er lagt ut fra AIF 

Norges Handels funktionæreres forbund 1921-1925 (Tidlig logo for Handel og Kontor)

Norges Handels funktionæreres forbund 1921-1925 (Tidlig logo for Handel og Kontor)

Norges Handels og Kontorfunktionærers forbund første logo Nå handel og kontor

Norges Handels og Kontorfunktionærers forbund første logo Nå handel og kontor

Det nye Handel og Kontor logomerke er kommet

Handel og kontor jakkepin

Handel og kontor jakkepin ny i 2016

Innimellom er det ikke alltid de store tingene som gleder, noen ganger er det de små ting! Jeg ble veldig glad når den nye HK medlems pinsen kom i posten, sammen med HK nytt i dag. Vel det er ikke sikkert alle medlemmer av HK viser like stor entusiasme for en pin, men når du har de fleste av de tidligere utgitte medlemsnåler fra organisasjonen, så stiller saken selvsagt i en annet lys.

Jeg har 6 av de 7 merkene forbundet har benyttet siden det ble etablert i 1908:

1908 -1909    Den Underordnede Handelsstands Landsforbund i Kristiania (Har ikke dette merket og logo ukjent for meg. Usikker på om det finnes?)

1909 -1921    Norges Underordnede Handelsstands Landsforbund NUHL  (Merkur)

1921 – 1925    Norges Handelsfunksjonærersforbund NHF (Merkur)

1925 – 1977    Norges Handels- og Kontorfunksjonærers forbund NHKF (Merkur)

1977 – 1993    Handel og Kontor i Norge HK (Merkur)

1993 -2016    Handel og kontor i Norge (men nå med bokstavene HK med rød bakgrunn)

2016 – dd.      Handel og kontor i Norge (Logo skifte til sirkel med halvsirkler rundt)

hk-pins-004

To av de første logomerkene til Handel og kontor er nå lagt til i samlingen!

To merker som er gamle historiske logoer for Handel og Kontor (HK) er lagt til samlingen. Merkene er Norges Underordnede Handelstands Landsforbund 1909-1921 og Norges Handels funktionærers forbund 1921-1925. Ett merke mangler nå i samlingen og det er Forløperen til forbundet som het «Den Underordnede Handelsstands Landsforbund i Kristiania».

Hele samlingen av merker kan sees her

Norges Underordnede Handelstands Landsforbund 1909-1921 (Tidlig logo for Handel og Kontor)

Norges Underordnede Handelstands Landsforbund 1909-1921(Tidlig logo for Handel og Kontor)

Norges Handels funktionæreres forbund 1921-1925 (Tidlig logo for Handel og Kontor)

Norges Handels funktionæreres forbund 1921-1925 (Tidlig logo for Handel og Kontor)

Stor samling med mange merker legges inn i samlingen

Pins samling 6 september 011

Jeg har i dag mottatt en stor samling som jeg har ervervet. Samlingen inneholder mange objekter (over 200), merker og pins fra en stor bredde av fag og arbeiderbevegelsen i Norge. Den inneholder også merker fra forbund som ikke er tilknyttet LO. Samlingen inneholder mange godbiter og noen av dem er riktig gode. Jeg legger ut noen bilder som en smakebit, så får vi komme nærmere tilbake med de enkelte merkene når de blir sortert og fotografert. En stor takk til Mads Tjøtta som lot meg overta samler livsverket, slik at det kan vokse og utvides og på sikt bli en del av arbeiderbevegelsen sin historie. Jeg gleder meg og ser frem til å gyve løs på jobben med å sorter og dokumentere samlingen.

Pins samling 6 september 001 Pins samling 6 september 002

Pins samling 6 september 003 Pins samling 6 september 004

Pins samling 6 september 005 Pins samling 6 september 012