Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) sitt 100 års merke (1895 – 1995)er lagt til samlingen

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) sitt 100 års merke (1895 -1995) er lagt til samlingen. Opprinnelig het forbudet Det norske vei- og jernbanearbeiderforbund. skiftet etter noen år navn til Det norske sten-, jord- og bergarbeiderforbund. men skiftet i 1900 navn til Norsk Arbeidsmandsforbund. Forbundet er forløperen til mange av LO sine forbund. Les mer her.

Norsk Arbeidsmannsforbund 100 års merke

Norsk Arbeidsmannsforbund 100 års merke

Legg igjen en kommentar