Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) sitt 100 års merke (1895 – 1995)er lagt til samlingen

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) sitt 100 års merke (1895 -1995) er lagt til samlingen. Opprinnelig het forbudet Det norske vei- og jernbanearbeiderforbund. skiftet etter noen år navn til Det norske sten-, jord- og bergarbeiderforbund. men skiftet i 1900 navn til Norsk Arbeidsmandsforbund. Forbundet er forløperen til mange av LO sine forbund. Les mer her.

Norsk Arbeidsmannsforbund 100 års merke

Norsk Arbeidsmannsforbund 100 års merke