Bilde av Arbeidervernet nål lagt til i samlingen

Arbeidervernet nål fra Arbeiderpartiet Arbeidervernet ble dannet i 1930 og nedlagt i 1936. Nålen ligger i samlingen til Ivar Leveraas

Arbeidervernet nål fra Arbeiderpartiet Arbeidervernet ble dannet i 1930 og nedlagt i 1936. Nålen ligger i samlingen til Ivar Leveraas

Da er bildet av en Arbeidervernet nål blitt lagt til i samlingen. Arbeidervernet ble dannet som et svar på Samfundsvernet!

Samfundsvernet var en norsk borgerlig militærorganisasjon som var rettet mot arbeiderbevegelsen. Organisasjonen ble opprettet i 1923. I henhold til politiloven av 1928 kunne Samfundsvernet anvendes som reservepoliti. Da det i 1935 ble brakt på det rene at Samfundsvernet drev militærøvelser med hærens materiell, ble organisasjonen oppløst.

I Norge oppfattet arbeiderbevegelsens folk særlig Samfundsvernet som en kampgruppe med fascistisk preg. I 1930–31 dannet Arbeidernes faglige landsorganisasjon og Det norske Arbeiderparti i fellesskap et arbeidervern som «en nødvergeinstitusjon» for å forsvare arbeidere og arbeiderorganisasjoner «mot ethvert ulovlig voldelig angrep som truer deres virksomhet og uavhengighet».

Det norske arbeidervern fikk aldri våpen, men brukte uniform. I 1936 ble det etter forslag av regjeringen Nygaardsvold vedtatt en ny politilov som satte forbud mot alle frivillige ordensvern, og arbeidervernet ble da oppløst.

Kilde: store norske leksikon

Takk til Ivar Leveraas som har bidratt til at bildet har havnet i samlingen!