1.mai merket fra 1939 er lagt inn i samlingen.

Arbeiderpartiets 1. mai-merke fra 1939, sommarkerte Arbeidernes Faglige Landsorganisasjons 40-årsjubileumIMG_6060 (2)

Arbeiderpartiets 1. mai-merke fra 1939, som
markerte Arbeidernes Faglige Landsorganisasjons 40-årsjubileum

Da har 1.mai merket fra 1939, som også feiret Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (LO fra 1952) sitt 40 års jubileum havnet i samlingen. Merket er i papir og er det siste merket som ble utgitt og benyttet, før andre verdens krig kom til Norge.

Merket er dessverre litt slitt og preget av at nålen har farget papiret, men det ligger likevel i samlingen nå.

.

 

 

Kongressmerke fra Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (LO) kongress i 1946 er lagt til samlingen

Arbeidernes faglige landsorganisasjon (nå LO) Kongressmerke 1946

Arbeidernes faglige landsorganisasjon (nå LO) Kongressmerke 1946

Da har et merke fra AFL kongressen som ble avholdt 6.-13.mai 1946 havnet i samlingen. Denne kongressen var den første etter at andre verdenskrig var over. Merke må anses som sjeldent, men siden det nå har havnet inn i samlingen så vil det bli tatt vare på for fremtiden og vil oppbevares sammen med merkene fra tidligere kongresser. Takk til Jens Otto Havdal som har bidratt til at merket har havnet i samlingen.

Det ligger også et bilde av et merke fra 1949 i samlingen. Dette er et jubileumsmerke som markerer AFL sitt 50 års jubileum og det er sannsynlig at dette merket var kongressmerke som ble benyttet på kongressen i 1949. I protokollen fra dette møtet omtalt som jubileumskongressen.

Samlingen starter etterhvert å få mange kongressmerker. De andre merkene i samlingen kommer fra kongresser i årene 1953, 57, 61, 65, 69, 1993, 2001, 05, 09 og 2013.

Kjenner du til andre kongressmerker fra AFL/LO, så må du gjerne sende noen ord på e-post til merke@merke.org

Se andre merker fra LO og tidligere kongresser ved å klikke på denne lenken.

Arbeidernes faglige landsorganisasjon (nå LO) Jubileumsmerke 50 år 1899 til 1949 (ligger i samlingen til J.O. Havdal)

Arbeidernes faglige landsorganisasjon (nå LO) Jubileumsmerke 50 år 1899 til 1949 (ligger i samlingen til J.O. Havdal)

IMG_0989 (2)

LOs kongressmerke fra 1961 er lagt til i samlingen

LO Kongressmerke 1961

LO Kongressmerke 1961

Til mange kongresser har LO laget merker som et minne fra kongressen. Merke.org har nå fått ytterligere ett sjeldent merke inn i samlingen. Det er merket fra kongressen i 1961.

Samlingen inneholder nå kongressmerker fra 1953, 1957, 1961, 1965, 1969, 1993, 2001, 2005, 2009 og 2013

Hvis du som leser dette har flere slike merker og ønsker å bidra til at samlingen blir komplett med merke eller bilde av merke, så er det bare å ta kontakt.

Se alle merkene som ligger i LO og Forbunds kategorien!

Bildet under viser noen av de sjeldne gamle kongressmerkene

IMG_0989 (2)

Bilde av Arbeidervernet nål lagt til i samlingen

Arbeidervernet nål fra Arbeiderpartiet Arbeidervernet ble dannet i 1930 og nedlagt i 1936. Nålen ligger i samlingen til Ivar Leveraas

Arbeidervernet nål fra Arbeiderpartiet Arbeidervernet ble dannet i 1930 og nedlagt i 1936. Nålen ligger i samlingen til Ivar Leveraas

Da er bildet av en Arbeidervernet nål blitt lagt til i samlingen. Arbeidervernet ble dannet som et svar på Samfundsvernet!

Samfundsvernet var en norsk borgerlig militærorganisasjon som var rettet mot arbeiderbevegelsen. Organisasjonen ble opprettet i 1923. I henhold til politiloven av 1928 kunne Samfundsvernet anvendes som reservepoliti. Da det i 1935 ble brakt på det rene at Samfundsvernet drev militærøvelser med hærens materiell, ble organisasjonen oppløst.

I Norge oppfattet arbeiderbevegelsens folk særlig Samfundsvernet som en kampgruppe med fascistisk preg. I 1930–31 dannet Arbeidernes faglige landsorganisasjon og Det norske Arbeiderparti i fellesskap et arbeidervern som «en nødvergeinstitusjon» for å forsvare arbeidere og arbeiderorganisasjoner «mot ethvert ulovlig voldelig angrep som truer deres virksomhet og uavhengighet».

Det norske arbeidervern fikk aldri våpen, men brukte uniform. I 1936 ble det etter forslag av regjeringen Nygaardsvold vedtatt en ny politilov som satte forbud mot alle frivillige ordensvern, og arbeidervernet ble da oppløst.

Kilde: store norske leksikon

Takk til Ivar Leveraas som har bidratt til at bildet har havnet i samlingen!

 

Ett helt brett med Spanianålen fra Den Norske Hjelpekomite for Spania (som er en av forløperne til Norsk Folkehjelp) er i samlingen!

 

spanianal-002

I samlingen ligger det ett helt komplett brett med Spanianålen, faktisk er det to brett men det ene mangler 22 nåler. I tillegg ligger det en nål med feil produksjon der gulfargen mangler.

Spanianålen ble solgt til inntekt for de sivile som ble hardt rammet og husløse i borgerkrigen i Spania i 1936. Nålen ble solgt i Norge og kostet 1 kr. Det finnes også en svensk versjon av nålen som ble solgt i Sverige med samme hensikt. Her ser du et helt brett av den norske Spanianålen!

Litt bakgrunn. Den Norske Hjelpekomite for Spania ble stiftet 10. november 1936. Da hadde Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (nå: Landsorganisasjonen i Norge) allerede samlet inn over 100.000 kroner siden utbruddet av den spanske borgerkrigen fire måneder tidligere. Komiteen sendte straks ut et opprop med over 120 underskrifter fra framtredende politikere, fagforbundsledere, forfattere og andre kunstnere der befolkningen ble oppfordret til å bidra til innsamlingsarbeidet.

Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon valgte senere å slå sammen Spaniakomiteen med Arbeidersaniteten og etablerte da Norsk Folkehjelp i 9.desember 1939.

Spania pin 1935 forløper til Norsk Folkehjelp merker

Spania pin 1936 forløper til Norsk Folkehjelp merker

Arbeider Sanitet nål ( 1932-1939) forløper til Norsk Folkehjelp

Arbeider Sanitet nål ( 1932-1939) forløper til Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp merker medlems pin

Norsk Folkehjelp merke medlems pin