Da har en jubileums pin – LOK 100 år – fra El og IT forbundet havnet inn i samlingen

Landsoverenskomsten 100 år pin
Landsoverenskomsten 100 år pin

El og IT forbundet lagde en pin for å markere at Landsoverenskomsten var 100 år.

Landsoverenskomsten er en overordnet avtale mellom partene i arbeidslivet innenfor et tariffområde som regulerer lønn og andre rettigheter i arbeidslivet. Dette er en viktig bærebjelke i organisert samarbeide mellom Arbeidstakere og Arbeidsgivere.

Hovedavtalen er første del av alle tariffavtaler for arbeidere som er eller blir opprettet mellom de organisasjoner som er nevnt i overskriften og/eller deres medlemmer, og som ikke omfattes av andre Hovedavtaler. Landsoverenskomsten er underlagt hovedavtalen mellom LO og NHO.