To merker fra Tele og Dataforbundet har havnet inn i samlingen!

td pin 012

Da har to nye merker havnet inn i samlingen. Det er merker fra Tele og Dataforbundet, et vanlig medlems merke/pin og et merke for 40 års medlemskap i forbundet.

Tele og Dataforbundet ble etablert i 1988 da Norsk Tele Tjeneste forbund gikk sammen med Telegrafmennenes Landsforbund og Den Norske Tele Organisasjon og dannet forbundet. I 1998 skiftet forbundet navn til EL & IT forbudet, da man slo seg sammen med Norsk Elektriker og kraftstasjonsforbund.

El og IT forbundet har røtter tilbake til 1918, når man ser på alle sammenslåingene som har skjedd.

Tele og Dataforbundet merke (1988 til 1998)

Tele og Dataforbundet merke (1988 til 1998)

Tele og Dataforbundet 40 års medlemsmerke (1988 til 1998)

Tele og Dataforbundet 40 års medlemsmerke (1988 til 1998)

EL og IT forbundet dannet av NEKF og TD i 1988

EL og IT forbundet dannet av NEKF og TD i 1988

Nål fra Norsk Telegraf- og Telefonforbund er lagt inn i samlingen!

Norsk Telegraf- og Telefonforbund/Norsk Tele Tjeneste Forbund merke med gullskrift og tårn (etablert i 1930) gikk inn i TD 1988

Norsk Telegraf- og Telefonforbund/Norsk Tele Tjeneste Forbund merke med gullskrift og tårn (etablert i 1930) gikk inn i TD 1988

Da er en ny nål fra Norsk Telegraf- og Telefonforbund (stiftet i oktober 1930) lagt til i samlingen. Forbundet skiftet i 1964 navn til Norsk Tele Tjeneste Forbund. Det ligger nå flere merker fra dette forbundet i samlingen.

To merker som tilsynelatende ser like ut, men ett har sølvskrift og det andre gullskrift. Jeg har ingen informasjon om det er vesentlig betydning på (mening med) merkene eller om det bare er fra to produksjoner.

Det er i tillegg et merke fra det samme forbundet som i tillegg har en krone og et telesymbol over merket. Jeg kjenner heller ikke til den fulle og hele bakgrunnen til dette merket.

Forbundet gikk i 1988 sammen med Telegrafmennenes Landsforbund og Den Norske Tele Organisasjon og dannet Tele og dataforbundet som senere i 1998 skiftet navn til EL & IT forbudet, da man slo seg sammen med Norsk Elektriker og kraftstasjonsforbund.

td pin 008

Norsk Telegraf- og Telefonforbund/Norsk Tele Tjeneste Forbund spesialnål (etablert i 1930) gikk inn i TD 1988

Norsk Telegraf- og Telefonforbund/Norsk Tele Tjeneste Forbund spesialnål (etablert i 1930) gikk inn i TD 1988

Nålemerker fra forløperne til EL & IT forbundet er oppdatert i samlingen.

Da er tre merker fra forløperne til El og It forbundet lagt inn i samlingen. Det er et Nålemerke fra Telegrafmennenes Landsforbund og to merker  sølv og gull farge fra Den Norske Tele Organisasjon. Begge disse forbundene gikk i 1988 inn i Tele og dataforbundet som senere i 1998 skiftet navn til EL & IT forbudet, da man slo seg sammen med Norsk Elektriker og kraftstasjonsforbund.

EL og IT 008

Et merke fra Telegrafmennenes Landsforbund (TMLF) og et merke fra Den Norske Teleorganisasjon (DNTO) er lagt til i samlingen.

40 års merke fra Telegrafmennenes Landsforbund etablert i 1908 skiftet navn til DNTO i 1983

40 års merke fra Telegrafmennenes Landsforbund etablert i 1908 skiftet navn til DNTO i 1983

Telegrafmennenes Landsforbund (TMLF) ble etablert i 1908. Fram til 1983 hadde man navnet TMLF og da skiftet man navn til Den Norske Teleorganisasjon (DNTO). Denne organisasjonen organiserte i hovedsak teknisk personell i det daværende Televerket.

DNTO navnet hadde man fram til 1988 da man slo sammen DNTO med NTTF (Norsk Telefon og Telegraf forbund senere Norsk Tele tjeneste forbund) De to organisasjonene tok da navnet Tele og Dataforbundet (TD).

Senere slo TD seg sammen med Norsk Elektriker og Kraftstasjons forbund (NEKF) og dannet EL&IT forbundet i 1998. Dette forbundet heter det samme i dag.

Se alle forbunds merkene i samlingen klikk her!

tDen Norske Tele Organisasjon ( etablert i ??) gikk inn i TD i 1988

Den Norske Tele Organisasjon (etablert i 1908 fikk dette navnet i 1983) gikk inn i TD i 1988