Da har 3 nye nåler havnet inn i merkesamlingen – Norsk Hydro Merkantile forbund, Norsk Merkantilt forbund og A.L.T.

IMG_8852 (2)

De 3 merkene tilhører historikken til det samme forbundet. A.L.T. organisasjon for administrative, Ledende og tekniske Stillinger. Forbundet ligger i dag innunder Industri Energi. ALT Forbundet har likevel en særstilling i IE igjennom å ikke være tilsluttet LO.

ALTs første forening ble stiftet i 1913 innenfor Norsk Hydro. Da som Norsk Hydro Merkantile forening. Senere i 1937 ble Norsk Hydro Merkantile forbund opprettet. I 1997 skiftet dette forbundet navn til Norsk Merkantilt forbund. Først i 2004 fikk forbundet navnet A.L.T. organisasjon for administrative, Ledende og tekniske Stillinger.

Industri Energi var resultat av at da Norsk Kjemisk Forbund (NKIF) og Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) slo seg sammen i 2006. 1. juni 2008 ble forbundet for ledende, administrative og tekniske stillinger(ALT) tilknyttet forbundet.

På nettsidene til Industri Energi kan man lese at ALT er et selvstendig forbund, med egen hovedavtale og egne overenskomster. Som ALT-medlem er man assosiert medlem i Industri Energi, men man er ikke LO-medlem (selv om Industri Energi er et LO-forbund). ALT- forbundets samarbeids- og integrasjonsavtale med Industri Energi sørger for at man får tilsvarende medlemsfordeler og den samme trygghet som Industri Energis LO-medlemmer. Alle tjenester forvaltes av Industri Energi og de som jobber der.

Selv om dette kan tolkes som å være et uavhengig forbund velger jeg likevel å legge ved disse merkene innunder merke siden, da medlemmene er assosiert medlemmer i Industri Energi.

Takk til Mads som har bidratt med informasjon!

IMG_8842 (2) IMG_8844 (2)

A.L.T. organisasjon for administrative, Ledende og tekniske Stillinger etb 2004 het tidligere Norsk Merkantilt Forbund gikk inn i IE i 2008

A.L.T. organisasjon for administrative, Ledende og tekniske Stillinger etb 2004 het tidligere Norsk Merkantilt Forbund gikk inn i IE i 2008

Nål for 25 års medlemskap i Norsk Treindustriarbeiderforbund er lagt til i samlingen!

Norsk Treindustri arbeiderforbund 25 års nål

Norsk Treindustri arbeiderforbund 25 års nål

Da er en nål for 25 års medlemskap i Norsk Treindustriarbeiderforbund lagt inn i samlingen. Bilde over. Bilde av vanlig medlemsnål ser du under.

Norsk Treindustriarbeiderforbund (NTAF) ble stiftet 1904. NTAF organiserte arbeidstakere i møbelfabrikker, skifabrikker, listefabrikker, børste- og penselfabrikker og håndverksbedrifter. Forbundet gikk i 2009 inn som en del av i Industri Energi.

Norsk Treindustriarbeiderforbund pin

Norsk Treindustriarbeiderforbund nål