Da er en nål fra Arbeidervernet blitt lagt til i samlingen.

Arbeidervernet nål fra Arbeiderpartiet Arbeidervernet ble dannet i 1930 og nedlagt i 1936.rbeidervernet
Arbeidervernet nål fra Arbeiderpartiet Arbeidervernet ble dannet i 1930 og nedlagt i 1936.

Arbeidervernet ble dannet av Arbeiderpartiet og Arbeidernes faglige landsorganisasjon (nå værende LO) som et svar på Samfundsvernet!

Samfundsvernet var en norsk borgerlig militærorganisasjon som var rettet mot arbeiderbevegelsen. Organisasjonen ble opprettet i 1923. I henhold til politiloven av 1928 kunne Samfundsvernet anvendes som reservepoliti. Da det i 1935 ble brakt på det rene at Samfundsvernet drev militærøvelser med hærens materiell, ble organisasjonen oppløst.

I Norge oppfattet arbeiderbevegelsens folk særlig Samfundsvernet som en kampgruppe med fascistisk preg. I 1930–31 dannet Arbeidernes faglige landsorganisasjon og Det norske Arbeiderparti i fellesskap et arbeidervern som «en nødvergeinstitusjon» for å forsvare arbeidere og arbeiderorganisasjoner «mot ethvert ulovlig voldelig angrep som truer deres virksomhet og uavhengighet».

Det norske arbeidervern fikk aldri våpen, men brukte uniform. I 1936 ble det etter forslag av regjeringen Nygaardsvold vedtatt en ny politilov som satte forbud mot alle frivillige ordensvern, og arbeidervernet ble da oppløst.

Da har en nål fra Oljearbeiderforeningen (OAF) kommet inn i samlingen

Oljearbeiderforeningen kom i gang i 1975. Den var til å begynne med en bedriftsklubb med LO-tilhørighet og ble motvillig tilsluttet Sjømannsforbundet siden LO i utgangspunktet ikke hadde et eget forbund for Oljearbeidere i Nordsjøen.

Den 31. januar 1977 godkjente LOs sekretariat dannelsen av Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF). Oljearbeiderforeningen (OAF) ble en del av denne organiseringen

Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund slo seg sammen 4. september 2006 til det nye forbundet Industri Energi.

Oljearbeiderforeningen dannet i 1975
Oljearbeiderforeningen dannet i 1975

Da har en nål fra Norges barber- og frisørsvendes forbund havnet inn i samlingen

Da har en nål fra Norges barber- og frisørsvendes forbund havnet inn i samlingen

Norges barber- og frisørsvendes forbund ble dannet i 1913 og ble i 1937 en del av Norsk Kommune Forbund – nå Fagforbundet. Forbundet er dermed forløperen til Frisørenes fagforening. Når man skiftet navn fra Norges barber- og frisørsvendes forbund til Frisørenes fagforening har jeg ikke funnet ut.

Nålen er sirkelformet med en hvit ytre ring med tekst og en blå indre sirkel med profilen av en person.

Nål fra Norges barber- og frisørsvendes forbund. Forløperen til Frisørenes fagforening.
Nål fra Norges barber- og frisørsvendes forbund. Forløperen til Frisørenes fagforening.

Da har 1.mai merket for 2021 blitt lagt til i samlingen

1.mai merke 2021

1.mai merke 2021

Da har 1.mai merket for 2021 havnet inn i samlingen. Merket er et tydelig valgkamp merke og det spilles på at de rike har fått nok og at nå er det vanlige arbeidsfolk som skal få litt!

Her kan du se alle tidligere 1.mai merker

Sjekk merkebloggen på Facebook som viser bilder av merker, nåler og pins fra fag og arbeiderbevegelsen 

1.mai merket fra 1939 er lagt inn i samlingen.

Arbeiderpartiets 1. mai-merke fra 1939, sommarkerte Arbeidernes Faglige Landsorganisasjons 40-årsjubileumIMG_6060 (2)

Arbeiderpartiets 1. mai-merke fra 1939, som
markerte Arbeidernes Faglige Landsorganisasjons 40-årsjubileum

Da har 1.mai merket fra 1939, som også feiret Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (LO fra 1952) sitt 40 års jubileum havnet i samlingen. Merket er i papir og er det siste merket som ble utgitt og benyttet, før andre verdens krig kom til Norge.

Merket er dessverre litt slitt og preget av at nålen har farget papiret, men det ligger likevel i samlingen nå.

.

 

 

Utvider samlingen med merker fra SV, Rødt og Norges Kommunistiske parti

IMG_0957 (2)

Merke siden har lagt til en ny egen side på bloggen, der merker, nåler og pins fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Norges kommunistiske parti vil bli presentert. Noen merker er allerede lagt ut og flere vil komme i tiden fremover.

Siden har inntil videre fått navnet «Andre organisasjoner tilknyttet Arbeiderbevegelsen!.

Siden finner du her

Da har 3 nye nåler havnet inn i merkesamlingen – Norsk Hydro Merkantile forbund, Norsk Merkantilt forbund og A.L.T.

IMG_8852 (2)

De 3 merkene tilhører historikken til det samme forbundet. A.L.T. organisasjon for administrative, Ledende og tekniske Stillinger. Forbundet ligger i dag innunder Industri Energi. ALT Forbundet har likevel en særstilling i IE igjennom å ikke være tilsluttet LO.

ALTs første forening ble stiftet i 1913 innenfor Norsk Hydro. Da som Norsk Hydro Merkantile forening. Senere i 1937 ble Norsk Hydro Merkantile forbund opprettet. I 1997 skiftet dette forbundet navn til Norsk Merkantilt forbund. Først i 2004 fikk forbundet navnet A.L.T. organisasjon for administrative, Ledende og tekniske Stillinger.

Industri Energi var resultat av at da Norsk Kjemisk Forbund (NKIF) og Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) slo seg sammen i 2006. 1. juni 2008 ble forbundet for ledende, administrative og tekniske stillinger(ALT) tilknyttet forbundet.

På nettsidene til Industri Energi kan man lese at ALT er et selvstendig forbund, med egen hovedavtale og egne overenskomster. Som ALT-medlem er man assosiert medlem i Industri Energi, men man er ikke LO-medlem (selv om Industri Energi er et LO-forbund). ALT- forbundets samarbeids- og integrasjonsavtale med Industri Energi sørger for at man får tilsvarende medlemsfordeler og den samme trygghet som Industri Energis LO-medlemmer. Alle tjenester forvaltes av Industri Energi og de som jobber der.

Selv om dette kan tolkes som å være et uavhengig forbund velger jeg likevel å legge ved disse merkene innunder merke siden, da medlemmene er assosiert medlemmer i Industri Energi.

Takk til Mads som har bidratt med informasjon!

IMG_8842 (2) IMG_8844 (2)

A.L.T. organisasjon for administrative, Ledende og tekniske Stillinger etb 2004 het tidligere Norsk Merkantilt Forbund gikk inn i IE i 2008

A.L.T. organisasjon for administrative, Ledende og tekniske Stillinger etb 2004 het tidligere Norsk Merkantilt Forbund gikk inn i IE i 2008

Den som leter den finner – Svensk samleside for arbeiderbevegelsens nåler og merker er funnet!

Svensk samler side

Jeg har nettopp funnet en flott svensk samle side som har oversikter over nåler og merker fra svensk arbeiderbevegelse. Denne siden kan det være flere som ønsker å kikke på, så jeg deler lenken på hvor den finnes. Siden har også en egen seksjon med Norske, Danske og Islandske merker!

Har ved hjelp av denne siden funnet historik og opphav på merker jeg her lurt på selv!

Her finner du siden!