NNN merke i gull fra Norsk Nærings og nytelsesmiddelarbeiderforbund er lagt inn i samlingen.

IMG_0695 (2)

Da har et merke fra Norsk Nærings og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) havnet inn i samlingen. Merket har ingen spesielle påtegnelser, men skiller seg ut ved at det er laget i gull.

Fra tidligere så ligger det flere vanlige NNN merker i samlingen. Det eldste er i sølv og produsert av Karat, de andre har ikke stempler. Det er også flere merker for 25 års medlemskap i sølv, disse er fra K Larsen samt noen stemplet RWA som ikke er i sølv.

NNN merket i gull kan jeg derfor ikke si så mye om utover at jeg antar at det er gitt til personer i spesielle tilfeller som eksempelvis lang og tro tjeneste.

IMG_0697 (2)

Da har et nålemerke fra Norsk Baker og Konditorforbund havnet inn i samlingen!

Merke fra Norsk Baker og Konditorforbund etab 1893 gikk inn i NNN i 1963 (Gitt av Ivar Leveraas)

Merke fra Norsk Baker og Konditorforbund etab 1893 gikk inn i NNN i 1963 (Gitt av Ivar Leveraas)

Da har et eldre nålemerke fra Norsk Baker og Konditorforbund havnet inn i samlingen. Forbundet ble etablert i 1893 og gikk inn i Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i 1963. Merket er et vanlig logo merke som ble gitt til medlemmer i forbundet. Takk til Ivar Leveraas som har bidratt til at dette merket havnet inn i samlingen.

Jeg har fra tidligere et 25 årsmerke fra det samme forbundet! se bilde under

25 års merke fra Norsk Baker og Konditorforbund etab 1893 gikk inn i NNN i 1963

25 års merke fra Norsk Baker og Konditorforbund etab 1893 gikk inn i NNN i 1963

Da er en 25 års nål fra Chokolade og Sukkervarearbeidernes forening lagt til i samlingen!

NNN - Chokolade og sukkervarearbeidernes forening nål for 25 års medlemskap (etablert 17 mars 1902)

NNN – Chokolade og sukkervarearbeidernes forening nål for 25 års medlemskap (etablert 17 mars 1902)

Chokolade og Sukkervarearbeidernes forening ble stiftet 17 mars 1902 og gikk inn i Norsk Nærings og nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN i 1923, når det forbundet ble etablert. Nålen er laget av Brilliant og er en gullnål stemplet 585. Om dette er en nål for markering av foreningens 25 års jubileum i 1927 eller om det er en nål som ble gitt til medlemmer som hadde 25 års medlemskap skal være usagt.

Merke fra Norsk Tobakkarbeiderforbund har havnet i samlingen

Da er et merke fra Norsk Tobakkarbeiderforbund lagt til i samlingen. Forbundet ble stiftet i 1910 og gikk inn i Norsk Nærings og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i 1962.

Jeg har sett flere merker fra dette forbundet og flere ligger i samlingen. Det som er litt merkelig er at dette merket har bokstavene TFN i den rekkefølgen. Jeg har bilde av et 25 års merke fra det samme forbundet der man benytter den naturlige Norsk Tobakkarbeiderforbund (NTF). Jeg har også et merke fra Oslo Tobakkarbeiderforening (OTF)

Nålens utforming i form og bilde er lik men bokstavene er stokket litt og jeg har ikke kunnskap/informasjon om hvorfor, men jeg har all grunn til å tro at det er et merke fra Norsk Tobakkarbeiderforbund. Har du info så må du gjerne sende en e-post til merke@merke.org

Norsk Tobakkarbeiderforbund nål Stiftet i 1910 og gikk inn i NNN i 1962

Norsk Tobakkarbeiderforbund nål Stiftet i 1910 og gikk inn i NNN i 1962

Norsk Tobakkarbeider forbund 25 år

Norsk Tobakkarbeiderforbund 25 års nål ( ligger i samlingen til Karat) Stiftet i 1910 og gikk inn i NNN i 1962

Oslo Tobakkarbeider forening 50 år medlemskap

Oslo Tobakkarbeiderforening 50 år medlemskap

25 års nål fra Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund er lagt til i samlingen

Norsk Kjøtt industriarbeiderforbund ble etablert 1907 og gikk i 1970 inn i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). På LO kongressen i 1923 vedtok LO den såkalte industriforbundsformen. NNN ble stiftet samme år (1923), men det tok nærmere 47 år før alle næringsmiddelforbundene var samlet i ett forbund. Kjøttindustriarbeiderne var den siste gruppen som gikk inn i forbundet. Her er nålen for 25 års medlemskap i det gamle Norsk kjøttindustriarbeiderforbund (NKIF). Logoen viser slakterøks, slakterkniv og slipestål.

Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund 25 års nål - Stiftet 1907 gikk inn i NNN i 1970

Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund 25 års nål – Stiftet 1907 gikk inn i NNN i 1970

Nålemerke fra Norsk Baker og Konditorforbund lagt til i samlingen

Da har et eldre merke fra Norsk Baker og Konditorforbund havnet inn i samlingen. Forbundet ble etablert i 1893 og gikk inn i Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i 1963. Merket ser ut til å være en erkjentlighet da det er påført datoen 18/1-1933 og 25 år.

25 års merke fra Norsk Baker og Konditorforbund etab 1893 gikk inn i NNN i 1963

25 års merke fra Norsk Baker og Konditorforbund etab 1893 gikk inn i NNN i 1963