Nål fra Norsk Kjøtt industriarbeiderforbund er lagt til i samlingen

Nål fra Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund - Stiftet 1907 gikk inn i NNN i 1970 (gitt av Ivar Leveraas)

Nål fra Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund – Stiftet 1907 gikk inn i NNN i 1970 (gitt av Ivar Leveraas)

Da har en medlems nål fra Norsk Kjøtt industriarbeiderforbund blitt lagt til i samlingen. Takk til Ivar Leveraas som har bidratt med nålen!

Norsk Kjøtt industriarbeiderforbund ble etablert 1907 og gikk i 1970 inn i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). På LO kongressen i 1923 vedtok LO den såkalte industriforbundsformen. NNN ble stiftet samme år (1923), men det tok nærmere 47 år før alle næringsmiddelforbundene var samlet i ett forbund. Kjøttindustriarbeiderne var den siste gruppen som gikk inn i forbundet. Her er nålen for vanlig medlemskap i det gamle Norsk kjøttindustriarbeiderforbund (NKIF). Logoen viser slakterøks, slakterkniv og slipestål.

Forskjellen på vanlig medlems nål og nålen for 25 års medlemskap er at det er påført at det er for 25 års medlemskap og at den er utført i sølv

Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund 25 års nål - Stiftet 1907 gikk inn i NNN i 1970

Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund 25 års nål – Stiftet 1907 gikk inn i NNN i 1970

25 års nål fra Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund er lagt til i samlingen

Norsk Kjøtt industriarbeiderforbund ble etablert 1907 og gikk i 1970 inn i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). På LO kongressen i 1923 vedtok LO den såkalte industriforbundsformen. NNN ble stiftet samme år (1923), men det tok nærmere 47 år før alle næringsmiddelforbundene var samlet i ett forbund. Kjøttindustriarbeiderne var den siste gruppen som gikk inn i forbundet. Her er nålen for 25 års medlemskap i det gamle Norsk kjøttindustriarbeiderforbund (NKIF). Logoen viser slakterøks, slakterkniv og slipestål.

Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund 25 års nål - Stiftet 1907 gikk inn i NNN i 1970

Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund 25 års nål – Stiftet 1907 gikk inn i NNN i 1970