Merke fra Norsk Radiotelegrafist forening lagt til i samlingen

 

Norsk Radiotelegrafist forening etb 1926 gikk inn i Sjømannsforbundet i 1936 (nål gitt av Madt Tjøtta)

Norsk Radiotelegrafist forening etb 1926 gikk inn i Sjømannsforbundet i 1936 (nål gitt av Madt Tjøtta)

Da har et merke fra Norsk Radiotelegrafist forening blitt lagt til i samlingen. Foreningen ble stiftet  i 1926  og gikk  i 1936 inn i Norsk Sjømannsforbund. På det tidspunktet var det  316 telegrafister som var medlemmer. Takk til Madt Erik Tjøtta som har bidratt med merket!

Merker fra LO sitt neste forbund – Norsk Sjøoffisersforbund er lagt til i samlingen

nsof 1

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) har besluttet å søke medlemskap i LO og det er nok ingen grunner til at de ikke blir godtatt som medlem, så da legger jeg inn merkene.

Norsk Sjøoffisersforbund ble dannet i 1995 og er så ledes ikke så gamle, men de forbundene som dannet NSOF har røtter langt tilbake i tid. Norges Skibsførerforbund ble stiftet i 1889 og Norsk Styrmannsforbund som er dannet i 1910 gikk sammen og dannet det nye forbundet Norsk Sjøoffisersforbund i 1995.

Dermed er det bare Det Norske Maskinistforbundet som ikke får en LO tilknytning. Om DNMF skulle melde overgang fra Unio til LO og alle tre sjømannsorganisasjonene samles i ett forbund, vil det nye forbundet ha godt over 20.000 medlemmer.

De tre forbundene Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske maskinist forbundet holder til i samme hus og har felles sekretariat.

Se flere merker fra LO’s forbund her!

nsof 2

Norsk Matros- og Fyrbøter-Union nål er lagt til i samlingen

Norsk Matros- og Fyrbøter-Union nål etablert i 1910 skiftet navn i 1933 til Norsk sjømannsforbund

Norsk Matros- og Fyrbøter-Union nål etablert i 1910 skiftet navn i 1933 til Norsk sjømannsforbund

Da er en nål fra Norsk Matros- og Fyrbøter-Union nål som etablert i 1910 lagt til i samlingen. Dette forbundet skiftet navn i 1933 til Norsk sjømannsforbund. Nålen har ligget inne i samlingen en stund men å identifisere den har tatt litt tid. Men etter en e-post henvendelse fra Ralf Stahlke så ble det klart hva dette var og dermed er den lagt ut på riktig sted i samlingen.

25 års medlemskaps nål fra Norsk Sjømannsforbund er lagt til i samlingen!

Norsk Sjømannsforbund 25 års medlemskapsnål

Norsk Sjømannsforbund 25 års medlemskaps nål

Da her en 25 års medlemskaps nål fra Norsk Sjømannsforbund blitt lagt til i samlingen. Da har merke.org nådd målet og har vanlig medlems nål, 25 års nål og 50 års nål fra dette forbundet.

Norsk Sjømannsforbund jakke nål

Norsk Sjømannsforbund jakke nål

Norsk Sjømannsforbund 50 års medlemskapsnål

Norsk Sjømannsforbund 50 års medlemskaps nål