Merker fra LO sitt neste forbund – Norsk Sjøoffisersforbund er lagt til i samlingen

nsof 1

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) har besluttet å søke medlemskap i LO og det er nok ingen grunner til at de ikke blir godtatt som medlem, så da legger jeg inn merkene.

Norsk Sjøoffisersforbund ble dannet i 1995 og er så ledes ikke så gamle, men de forbundene som dannet NSOF har røtter langt tilbake i tid. Norges Skibsførerforbund ble stiftet i 1889 og Norsk Styrmannsforbund som er dannet i 1910 gikk sammen og dannet det nye forbundet Norsk Sjøoffisersforbund i 1995.

Dermed er det bare Det Norske Maskinistforbundet som ikke får en LO tilknytning. Om DNMF skulle melde overgang fra Unio til LO og alle tre sjømannsorganisasjonene samles i ett forbund, vil det nye forbundet ha godt over 20.000 medlemmer.

De tre forbundene Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske maskinist forbundet holder til i samme hus og har felles sekretariat.

Se flere merker fra LO’s forbund her!

nsof 2