Ny versjon av Norsk Telegraf- og Telefonforbund/Norsk Tele Tjeneste Forbund merke lagt inn i samlingen

Norsk Telegraf- og Telefonforbund/Norsk Tele Tjeneste Forbund merke (etablert i 1930) gikk inn i TD 1988 versjon stor

Norsk Telegraf- og Telefonforbund/Norsk Tele Tjeneste Forbund merke (etablert i 1930) gikk inn i TD 1988 versjon stor

Da er en ny versjon av en nål fra Norsk Telegraf- og Telefonforbund (stiftet i oktober 1930) lagt til i samlingen. Forbundet skiftet i 1964 navn til Norsk Tele Tjeneste Forbund. Det ligger nå flere merker fra dette forbundet i samlingen. Den nye nålen er om trent dobbelt så stor som tidligere nål

Forbundet gikk i 1988 sammen med Telegrafmennenes Landsforbund og Den Norske Tele Organisasjon og dannet Tele og dataforbundet som senere i 1998 skiftet navn til EL & IT forbudet, da man slo seg sammen med Norsk Elektriker og kraftstasjonsforbund.

Norsk Telegraf- og Telefonforbund/Norsk Tele Tjeneste Forbund merke (etablert i 1930) gikk inn i TD 1988 versjon stor og liten versjon

Norsk Telegraf- og Telefonforbund/Norsk Tele Tjeneste Forbund merke (etablert i 1930) gikk inn i TD 1988 versjon stor og liten versjon

Nål fra Norsk Telegraf- og Telefonforbund er lagt inn i samlingen!

Norsk Telegraf- og Telefonforbund/Norsk Tele Tjeneste Forbund merke med gullskrift og tårn (etablert i 1930) gikk inn i TD 1988

Norsk Telegraf- og Telefonforbund/Norsk Tele Tjeneste Forbund merke med gullskrift og tårn (etablert i 1930) gikk inn i TD 1988

Da er en ny nål fra Norsk Telegraf- og Telefonforbund (stiftet i oktober 1930) lagt til i samlingen. Forbundet skiftet i 1964 navn til Norsk Tele Tjeneste Forbund. Det ligger nå flere merker fra dette forbundet i samlingen.

To merker som tilsynelatende ser like ut, men ett har sølvskrift og det andre gullskrift. Jeg har ingen informasjon om det er vesentlig betydning på (mening med) merkene eller om det bare er fra to produksjoner.

Det er i tillegg et merke fra det samme forbundet som i tillegg har en krone og et telesymbol over merket. Jeg kjenner heller ikke til den fulle og hele bakgrunnen til dette merket.

Forbundet gikk i 1988 sammen med Telegrafmennenes Landsforbund og Den Norske Tele Organisasjon og dannet Tele og dataforbundet som senere i 1998 skiftet navn til EL & IT forbudet, da man slo seg sammen med Norsk Elektriker og kraftstasjonsforbund.

td pin 008

Norsk Telegraf- og Telefonforbund/Norsk Tele Tjeneste Forbund spesialnål (etablert i 1930) gikk inn i TD 1988

Norsk Telegraf- og Telefonforbund/Norsk Tele Tjeneste Forbund spesialnål (etablert i 1930) gikk inn i TD 1988