To merker fra Tele og Dataforbundet har havnet inn i samlingen!

td pin 012

Da har to nye merker havnet inn i samlingen. Det er merker fra Tele og Dataforbundet, et vanlig medlems merke/pin og et merke for 40 års medlemskap i forbundet.

Tele og Dataforbundet ble etablert i 1988 da Norsk Tele Tjeneste forbund gikk sammen med Telegrafmennenes Landsforbund og Den Norske Tele Organisasjon og dannet forbundet. I 1998 skiftet forbundet navn til EL & IT forbudet, da man slo seg sammen med Norsk Elektriker og kraftstasjonsforbund.

El og IT forbundet har røtter tilbake til 1918, når man ser på alle sammenslåingene som har skjedd.

Tele og Dataforbundet merke (1988 til 1998)

Tele og Dataforbundet merke (1988 til 1998)

Tele og Dataforbundet 40 års medlemsmerke (1988 til 1998)

Tele og Dataforbundet 40 års medlemsmerke (1988 til 1998)

EL og IT forbundet dannet av NEKF og TD i 1988

EL og IT forbundet dannet av NEKF og TD i 1988