Handel og kontor Forbund 1 merke er lagt til i samlingen

Da er er et merke/pin fra HK forbund 1 lagt til i samlingen. Forbund 1 var et forsøk på å danne et stort LO forbund innen service. Det var seks forbund, fem i LO og ett utenfor, hadde en intensjonsavtale om å slå seg sammen. De seks forbundene befant seg innen service, samferdsel og kommunikasjon, og var: Handel og Kontor i Norge (HK), Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF),  Norsk Jernbaneforbund (NJF), Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom), Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Forbundet ble forsøkt etablert i 2003 og endelig skrinlagt i 2013. Som vi kjenner til valgte HRAF seg tilslutt Fellesforbundet og de andre ble ikke enige eller fikk ikke egen organisasjon med på forsøket på et nytt storforbund.

HK (Forbund 1 ) Pin fra 2004 da 5 LO forbund ville slå seg sammen

HK (Forbund 1 ) Pin fra 2004 da 5 LO forbund ville slå seg sammen