Eldre pin fra Norsk Transportarbeiderforbund avdeling 4 i Oslo er lagt til samlingen

Eldre pin fra Norsk Transportarbeiderforbund avd 4 i Oslo, Nå avdeling 4 i Fellesforbundet

Eldre pin fra Norsk Transportarbeiderforbund avd 4 i Oslo, Nå avdeling 4 i Fellesforbundet

Eldre pin fra Norsk Transportarbeiderforbund avdeling 4 i Oslo. Forbundet og alle avdelingene gikk inn i Fellesforbundet i juni 2019,  men avdelingen heter fortsatt avd 4. De organiserer spedisjon, lager, grossist, godssjåfører, taxisjåfører, avisbud, sykkelbud og renovasjon i Oslo, Akershus og Buskerud.

Nyeste medlemsnål til Norsk Transportarbeiderforbund er lagt til i samlingen

Norsk Transport Arbeiderforbund medlems pin i bruk fra 2016 - gitt av Morten Hagen

Norsk Transport Arbeiderforbund medlems pin i bruk fra 2016 – gitt av Morten Hagen

Da har den nyeste medlems pinen til Norsk Transportarbeider forbund havnet inn i samlingen. Forbundet justerte på logoen sin i 2016. Det er ikke veldig store forandringer på den, men noe er det. Det tydeligste er at stiftelsesåret 1896 er kommet med. Prikkene mellom ITF er også borte. Takk til Morten Hagen som bidro til at denne kom inn i samlingen.

Under kan du se den eldste nåla jeg har fra forbundet. Det er en nål som var i bruk fra 1907 til 1917 da forbundet het Norsk Havne og Transportarbeiderforbund. Under den igjen den mest kjente versjonen av forbundets medlemsnål som var i bruk fram til 2016

Meget gammel medlemsnål Norsk Havne og Transport Arbeiderforbund i bruk 1907 - 1917

Meget gammel medlemsnål Norsk Havne og Transport Arbeiderforbund i bruk 1907 – 1917

 

Norsk Transport Arbeiderforbund medlemsnål i bruk fram til 2016

Norsk Transport Arbeiderforbund medlemsnål i bruk fram til 2016

 

Gammelt merke fra Norsk Havne og Transportarbeiderforbund er lagt til i samlingen

Gammel medlemsnål Norsk Havne og Transport Arbeiderforbund med knapphullsfeste

Gammel medlemsnål Norsk Havne og Transport Arbeiderforbund med knapphullsfeste

Dette aktuelle merket fra Norsk Transportarbeiderforbund sin forløper er fra tiden 1907 til 1917 da forbundets navn var Norsk Havne og Transportarbeiderforbund.

Forbundet ble etablert i 1896 som De Norske Bryggearbeideres Landsorganisasjon, men i 1907 gikk forbundet inn i LO og endret navn til Norsk havne- og transportarbeiderforbund. Dette navnet hadde man fram til 1917 da Havne og Transportarbeiderforbundet slo seg sammen med Norsk kjører- og handelsarbeiderforbund og tok navnet slik vi kjenner det i dag Norsk Transportarbeiderforbund.

Merket er spesielt fordi det er gammelt, men det er det også på grunn av utformingen på baksiden. Dette er faktisk ikke en nålemerke, men et knapphulls merke. Det er laget for å festes i knapphullet på jakkeslaget på dressen.